E-mail MiniBulletin č. 42/2018

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
42. vydání roku 2018

1) Právní předpisy rozeslané v období od 13. 10. 2018 do 19. 10. 2018
 • 235/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení §48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. (detail)
 • 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (detail)
 • 233/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení §10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb. (detail)
 • 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 231/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo) (detail)
 • 230/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III (detail)
 • 229/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II (detail)
 • 228/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I (detail)
 • 43/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené (detail)
 • 42/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
22. 10. 2018
 • nemocenské pojištění OSVČ - Platba pojistného za září 2018. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých trvají důvody, pro které se podle §14 odst. 7 neplatí zálohy na pojistné (§13 odst. 2). Za kalendářní měsíc, v němž osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění, se však pojistné na nemocenské pojištění platí vždy. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoba samostatně výdělečně činná může po projednání s okresní správou sociálního zabezpečení platit pojistné na nemocenské pojištění na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku (§14c odst. 1, 2 zák. č. 589/1992 Sb.).
 • sociální zabezpečení - Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za září 2018. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • sociální zabezpečení - Odvod pojistného a předložení přehledu o zúčtovaných dávkách, resp. vyměřovacích základech za rozhodné období (předcházející měsíc). Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • zdravotní pojištění - Odvod pojistného za září 2018 za zaměstnance (1/3 pojistného) a zaměstnavatele (2/3 pojistného) příslušné zdravotní pojišťovně. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • daň z přidané hodnoty - Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.
 • daň z příjmů - Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
25. 10. 2018
 • spotřební daň - Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok).
 • spotřební daň - Splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
 • spotřební daň - Daňové přiznání za září 2018.
 • energetické daně - Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018.
 • daň z přidané hodnoty - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH.
 • daň z přidané hodnoty - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS.
 • daň z přidané hodnoty - Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci.
 • daň z hazardních her - Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018.
 • daň z přidané hodnoty - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce.
 • daň z přidané hodnoty - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS.
 • daň z přidané hodnoty - Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.