E-mail MiniBulletin č. 21-22/2018

E-mail Mini Bulletin
Respektujeme Vaše soukromí.
Tento zdroj informací je rozesílán na základě Vaší žádosti nebo Vámi uděleného souhlasu. 

Máte-li problémy se zobrazením tohoto e-mailu, tak nám prosím napište.

Vážená uživatelko, Vážený uživateli,

po krátké odmlce Vám zasíláme 21. - 22. vydání týdenního E-mail MiniBulletinu. Toto zpoždění bylo způsobeno zaváděním GDPR. Z tohoto důvodu Vás nyní musíme požádat o udělení souhlasu se zasíláním těchto informací. Souhlas prosím udělte zde

redakce GRAND s.r.o.

1) Právní předpisy rozeslané v období od 19. 05. 2018 do 01. 06. 2018


92/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (bezplatně zobrazit více informací)
91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů (bezplatně zobrazit více informací)
88/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (bezplatně zobrazit více informací)
87/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (bezplatně zobrazit více informací)
86/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
85/2018 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (bezplatně zobrazit více informací)
84/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo) (bezplatně zobrazit více informací)
83/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (bezplatně zobrazit více informací)
82/2018 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (bezplatně zobrazit více informací)
81/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (bezplatně zobrazit více informací)
80/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí (bezplatně zobrazit více informací)
 


2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne

08. 06. 2018

  • zdravotní pojištění - Pojistné osob bez zdanitelných příjmů za květen 2018. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
  • zdravotní pojištění - Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za květen 2018. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

3) Naše nabídka

Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz .

Považujete-li E-mail MiniBulletin za užitečný zdroj informací, budeme rádi, když jej pošlete Vašim kolegům nebo známým.

Děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden.