E-mail MiniBulletin č. 16/2018

E-mail Mini Bulletin
Respektujeme Vaše soukromí.
Tento zdroj informací je rozesílán na základě Vaší žádosti nebo Vámi uděleného souhlasu. 

Máte-li problémy se zobrazením tohoto e-mailu, tak nám prosím napište.

Vážená uživatelko, Vážený uživateli,
zasíláme Vám 16. vydání týdenního E-mail MiniBulletinu.

redakce GRAND s.r.o.

1) Právní předpisy rozeslané v období od 14. 04. 2018 do 20. 04. 2018


66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (bezplatně zobrazit více informací)
65/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (bezplatně zobrazit více informací)
64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (bezplatně zobrazit více informací)
63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (bezplatně zobrazit více informací)

21/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018 (bezplatně zobrazit více informací)


2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne

24. 04. 2018

 • spotřební daň - Splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu).

25. 04. 2018

 • spotřební daň - Daňové přiznání za březen 2018.
 • spotřební daň - Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok).
 • daň hazardních her - Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018.
 • daň z přidané hodnoty - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH.
 • daň z přidané hodnoty - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS.
 • daň z přidané hodnoty - Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci.
 • energetické daně - Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018.
 • daň z přidané hodnoty - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí čtvrtletí pro čtvrtletní plátce.
 • daň z přidané hodnoty - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou kvartálními plátci a poskytují služby do JČS.
 • daň z přidané hodnoty - Podání kontrolního hlášení fyzickými osobami, které jsou kvartálními plátci.

3) Naše nabídka

Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Považujete-li E-mail MiniBulletin za užitečný zdroj informací, budeme rádi, když jej pošlete Vašim kolegům nebo známým.

Děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden.