E-mail MiniBulletin č. 14/2018

E-mail Mini Bulletin
Respektujeme Vaše soukromí.
Tento zdroj informací je rozesílán na základě Vaší žádosti nebo Vámi uděleného souhlasu. 

Máte-li problémy se zobrazením tohoto e-mailu, tak nám prosím napište.

Vážená uživatelko, Vážený uživateli,
zasíláme Vám 14. vydání týdenního E-mail MiniBulletinu.

redakce GRAND s.r.o.

1) Právní předpisy rozeslané v období od 29. 03. 2018 do 06. 04. 2018


57/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018 (bezplatně zobrazit více informací)
56/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
55/2018 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč (bezplatně zobrazit více informací)
54/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (bezplatně zobrazit více informací)
53/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (bezplatně zobrazit více informací)
52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (bezplatně zobrazit více informací)
51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (bezplatně zobrazit více informací)
50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (bezplatně zobrazit více informací)
49/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (bezplatně zobrazit více informací)
48/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
47/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)

19/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty (bezplatně zobrazit více informací)
18/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům (bezplatně zobrazit více informací)


2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne

09. 04. 2018

  • zdravotní pojištění - Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného - OSVČ, jejíž daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo má povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.
  • zdravotní pojištění - Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného - OSVČ, jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce nebo nemá povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.
  • zdravotní pojištění - Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok.
  • zdravotní pojištění - Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za březen 2018. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
  • zdravotní pojištění - Pojistné osob bez zdanitelných příjmů za březen 2018. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
  • spotřební daň - Splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu).

 


3) Naše nabídka

Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz .

Považujete-li E-mail MiniBulletin za užitečný zdroj informací, budeme rádi, když jej pošlete Vašim kolegům nebo známým.

 

Děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden.