281/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 281/2019 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 10. 2019
Rozeslán dne 6. 11. 2019
Platnost od 6. 11. 2019
Účinnost od 21. 11. 2019
Novelizuje předpis 207/2001 Sb.
Anotace

Vložení nového §24a do vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.