252/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
ikona P
Číslo předpisu 252/2020 Sb.
Částka 92
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 18. 5. 2020
Rozeslán dne 22. 5. 2020
Platnost od 22. 5. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 117/1995 Sb., 110/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a

2. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2020 je podle

a) §8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17 000 Kč,

b) §5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve pozdějších předpisů, částkou odpovídající

1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 17 000 Kč,

2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 částka 8 500 Kč.