90/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
ikona P
Číslo předpisu 90/1998 Sb.
Částka 33
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 4. 1998
Rozeslán dne 22. 4. 1998
Platnost od 22. 4. 1998
Účinnost od 22. 4. 1998
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 92/1996 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.