348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
ikona P
Číslo předpisu 348/2017 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 9. 2017
Rozeslán dne 24. 10. 2017
Platnost od 24. 10. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Provádí předpis 93/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Stanovení měsíční odměny za výkon funkce člena Prezidia a měsíční odměny za výkon funkce člena Prezidia, který je prezidentem Rady.