11/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)
ikona P
Číslo předpisu 11/2021 Sb.
Částka 6
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 7. 1. 2021
Rozeslán dne 7. 1. 2021
Platnost od 7. 1. 2021
Účinnost od 11. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Účinnost od 11.1.2021 od 00:00 hod. do 22.1.2021 do 23:59 hod.
Platnost do 22. 1. 2021
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření.