110/1988 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 81/80 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
ikona P
Číslo předpisu 110/1988 Sb.
Částka 23
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 6. 1988
Rozeslán dne 23. 6. 1988
Platnost od 23. 6. 1988
Účinnost od 1. 7. 1988
Ruší předpis 81/1980 Sb.
Provádí předpis 42/1980 Sb.