67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
ikona P
Číslo předpisu 67/2019 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 3. 2019
Rozeslán dne 8. 3. 2019
Platnost od 8. 3. 2019
Účinnost od 1. 1. 2030
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
Poznámka redakce: Z důvodu nemožnosti určení přesného data účinnosti, je z technických důvodů nastaveno fiktivní datum účinnosti.
Novelizuje předpis 429/2010 Sb.
Anotace

Změny v příloze vyhlášky č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu.