5/2020 Sb. - Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
ikona P
Číslo předpisu 5/2020 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2019
Rozeslán dne 10. 1. 2020
Platnost od 10. 1. 2020
Účinnost od 25. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 25.1.2020. Ustanovení §4, 5 a příloha č. 2 k této vyhlášce pozbývají platnosti uplynutím 13.12.2020.
Ruší předpis 215/2008 Sb., 159/2009 Sb., 76/2010 Sb., 382/2011 Sb., 442/2013 Sb., 104/2014 Sb., 207/2014 Sb., 11/2018 Sb., 251/2019 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zemědělství navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a provádí ustanovení zákona vztahující se k ochraně rostlin proti škodlivým organismům.

§8 - Zrušovací ustanovení