25/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
ikona P
Číslo předpisu 25/2019 Sb. m. s.
Částka 18
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 9. 11. 2018
Rozeslán dne 13. 6. 2019
Platnost od 21. 6. 2019
Účinnost od 28. 6. 2019
Novelizuje předpis 109/2003 Sb. m. s.
Anotace

Přijetí úprav Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2018 byly v Quitu přijaty úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, který byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s.

Úpravy Montrealského protokolu vstupují v platnost na základě článku 2 odst. 9 písm. d) Montrealského protokolu dne 21. června 2019 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.