25/2013 Sb. - Sdělení o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12.1.2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26.1.2013 (II. kolo)
ikona P
Číslo předpisu 25/2013 Sb.
Částka 11
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Státní volební komise
Přijat dne 28. 1. 2013
Rozeslán dne 29. 1. 2013
Platnost od 29. 1. 2013
Účinnost od 13. 2. 2013
Provádí předpis 275/2012 Sb.
Anotace

Vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo).
Státní volební komise svým sdělením vyhlašuje a uveřejňuje podle §7 odst. 2 písm. e) a §57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo).
A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013

V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 nebyl ve smyslu ustanovení §54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zvolen žádný kandidát.
B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
I.
Celkové údaje za Českou republiku

Počet volebních okrsků celkem 14 802
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 14 802
Počet zvláštních volebních okrsků celkem 102
Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 102
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů voličů 8 424 235
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady 10 706
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 4 986 040
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 4 983 481
Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty 4 958 576

II.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:

Pořadí Jméno a příjmení kandidáta Počet hlasů Počet hlasů v %
1. Miloš Zeman 2 717 405 54,80
2. Karel Schwarzenberg 2 241 171 45,19

Prezidentem České republiky byl zvolen kandidát Miloš Zeman.

Účinnost 13.2.2013