253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
ikona P
Číslo předpisu 253/2018 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 10. 2018
Rozeslán dne 7. 11. 2018
Platnost od 7. 11. 2018
Účinnost od 9. 11. 2018
Ruší předpis 4/2008 Sb., 130/2010 Sb., 122/2011 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.

Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§5 - Přechodné ustanovení

§6 - Zrušovací ustanovení