213/2023 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 213/2023 Sb.
Částka 101
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 6. 2023
Rozeslán dne 30. 6. 2023
Platnost od 30. 6. 2023
Účinnost od 1. 7. 2023
Poznámka k účinnosti Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti 1.1.2024.
Novelizuje předpis 220/2019 Sb.
Anotace

Změna příloh č. 1 a č. 2 (příloha č. 2 i od 1.1.2024) nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.