24/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
ikona P
Číslo předpisu 24/2019 Sb. m. s.
Částka 18
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 30. 11. 2018
Rozeslán dne 13. 6. 2019
Platnost od 1. 6. 2019
Účinnost od 28. 6. 2019
Anotace

Sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2018 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 4 dne 1. června 2019.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.