3/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 3/2020 Sb.
Částka 2
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2019
Rozeslán dne 10. 1. 2020
Platnost od 10. 1. 2020
Účinnost od 25. 1. 2020
Novelizuje předpis 406/2000 Sb.
Ruší předpis 63/2002 Sb., 428/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

Čl. III - Zrušovací ustanovení