300/2020 Sb. - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 300/2020 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 30. 6. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 30.6.2020, s výjimkou ustanovení §6, které nabývá účinnosti 1.9.2020.
Novelizuje předpis 187/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

  • §6 - účinnost od 1.9.2020.

Změny v §94 odst. 1 ve větách první a druhé v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.