56/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava
ikona P
Číslo předpisu 56/2019 Sb. m. s.
Částka 38
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 11. 11. 2019
Rozeslán dne 10. 12. 2019
Platnost od 11. 11. 2019
Účinnost od 25. 12. 2019
Anotace

Sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. listopadu 2019 byla ve Valticích podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 dnem podpisu.