326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 326/2020 Sb.
Částka 132
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 13. 7. 2020
Rozeslán dne 29. 7. 2020
Platnost od 29. 7. 2020
Účinnost od 1. 8. 2020
Novelizuje předpis 145/2008 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení