69/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 69/2019 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 3. 2019
Rozeslán dne 8. 3. 2019
Platnost od 8. 3. 2019
Účinnost od 11. 3. 2019
Novelizuje předpis 428/2010 Sb.
Anotace

Změny v příloze vyhlášky č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza.