8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
ikona P
Číslo předpisu 8/2021 Sb.
Částka 5
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 1. 2021
Rozeslán dne 12. 1. 2021
Platnost od 12. 1. 2021
Účinnost od 27. 1. 2021
Provádí předpis 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

a) Katalog odpadů,

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

d) obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

e) metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

f) doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,

g) podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

h) způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

i) obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.

§14 - Přechodná ustanovení