146/2010 Sb. - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
ikona P
Číslo předpisu 146/2010 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 20. 5. 2010
Platnost od 20. 5. 2010
Účinnost od 5. 4. 2012
Platnost do 4. 4. 2013
Novelizován předpisem 18/2012 Sb.
Zrušen předpisem 83/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

  1. systém pro jednoznačné označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití a
  2. působnost orgánů státní správy v oblasti označování a sledovatelnosti výbušnin.

§18 - Přechodné ustanovení
Povinnosti výrobce, dovozce nebo osoby nakládající s výbušninami, které spočívají v evidenci a označování výbušnin vyrobených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

Účinnost 5.4.2012.