226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
ikona P
Číslo předpisu 226/2019 Sb.
Částka 97
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 8. 2019
Rozeslán dne 5. 9. 2019
Platnost od 5. 9. 2019
Účinnost od 1. 10. 2019
Ruší předpis 393/2006 Sb., 407/2008 Sb., 334/2011 Sb., 46/2012 Sb.
Provádí předpis 361/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva vnitra stanovuje zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

§7 - Přechodné ustanovení

§8 - Zrušovací ustanovení