364/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů
ikona P
Číslo předpisu 364/2001 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 10. 2001
Rozeslán dne 10. 10. 2001
Platnost od 10. 10. 2001
Účinnost od 10. 10. 2001
Platnost do 31. 12. 2002
Novelizuje předpis 192/2001 Sb.
Zrušen předpisem 363/2002 Sb.