331/2008 Sb. - O uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) - úplné znění zákona č. 18/2004 Sb.
Číslo předpisu 331/2008 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2003
Rozeslán dne 2. 6. 2008
Platnost od 2. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Úplné znění pr. př. 18/2004 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 189/2008 Sb.