282/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
ikona P
Číslo předpisu 282/2021 Sb.
Částka 123
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 19. 7. 2021
Rozeslán dne 27. 7. 2021
Platnost od 27. 7. 2021
Účinnost od 27. 7. 2021
Provádí předpis 2/1991 Sb.
Anotace

Rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle §7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 - 2024, který byl uzavřen dne 31. března 2021 mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz Stavba České republiky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svaz podnikatelů ve stavebnictví, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětvích označených kódem klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.