26/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
ikona P
Číslo předpisu 26/2019 Sb. m. s.
Částka 18
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 14. 3. 2019
Rozeslán dne 13. 6. 2019
Platnost od 1. 6. 2019
Účinnost od 28. 6. 2019
Provádí předpis 2/2014 Sb. m. s.
Anotace

Vyhlášení prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 14. března 2019 učinila Česká republika prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech, vyhlášené pod č. 2/2014 Sb. m. s.