184/2005 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 184/2005 Sb.
Částka 68
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 5. 2005
Rozeslán dne 12. 5. 2005
Platnost od 12. 5. 2005
Účinnost od 1. 6. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Letiště Letňany a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného (Spermophilus citellus, syn. Citellus citellus) na travnaté ploše letiště v Letňanech.

Účinnost 1.6.2005.