39/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
ikona P
Číslo předpisu 39/2019 Sb. m. s.
Částka 25
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 30. 11. 2017
Rozeslán dne 8. 8. 2019
Platnost od 1. 7. 2019
Účinnost od 23. 8. 2019
Ruší předpis 118/1996 Sb.
Anotace

Nová mezinárodní smlouva.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. července 2016 byla v Saint-Denis otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. listopadu 2017. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. července 2019.