123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti
ikona P
Číslo předpisu 123/2015 Sb.
Částka 53
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 5. 2015
Rozeslán dne 26. 5. 2015
Platnost od 26. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 36/1967 Sb.
Zrušen předpisem 254/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.

  1. Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec, je uveden v příloze č. 1.
  2. Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav, je uveden v příloze č. 2.