290/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
ikona P
Číslo předpisu 290/2019 Sb.
Částka 123
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 4. 11. 2019
Rozeslán dne 8. 11. 2019
Platnost od 8. 11. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Novelizuje předpis 495/2003 Sb.
Anotace

Aktualizace Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).