28/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů
ikona P
Číslo předpisu 28/2020 Sb. m. s.
Částka 16
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 15. 6. 2017
Rozeslán dne 29. 7. 2020
Platnost od 19. 6. 2020
Účinnost od 29. 7. 2020
Provádí předpis 48/2016 Sb. m. s.
Anotace

Sjednání Prováděcího ujednání mezi vládou ČR a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20.4.1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2.2.2000, z 28.4.2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2017 bylo v Praze podepsáno Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015, týkající se spolupráce v oblasti správních deliktů, vyhlášené pod č. 48/2016 Sb. m. s.

Prováděcí ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 19. června 2020.