394/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování
ikona P
Číslo předpisu 394/2021 Sb.
Částka 175
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 19. 10. 2021
Rozeslán dne 22. 10. 2021
Platnost od 22. 10. 2021
Účinnost od 22. 10. 2021
Provádí předpis 378/2007 Sb., 366/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, ze dne 18. října 2021 bylo zprovozněno centrální úložiště záznamů o očkování.