62/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu
ikona P
Číslo předpisu 62/1995 Sb.
Částka 13
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 1995
Rozeslán dne 24. 4. 1995
Platnost od 24. 4. 1995
Účinnost od 24. 4. 1995
Ruší předpis 41/1985 Sb., 179/1988 Sb., 118/1989 Sb., 4/1990 Sb., 52/1990 Sb., 225/1990 Sb., 423/1990 Sb., 534/1990 Sb., 28/1991 Sb., 398/1991 Sb.
Provádí předpis 42/1980 Sb.