296/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 296/2019 Sb.
Částka 126
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 6. 11. 2019
Rozeslán dne 14. 11. 2019
Platnost od 14. 11. 2019
Účinnost od 29. 11. 2019
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje výše platové základny pro určení platu státních zástupců pro rok 2020 ve výši 90 784,80 Kč.