196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
ikona P
Číslo předpisu 196/2019 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 7. 2019
Rozeslán dne 8. 8. 2019
Platnost od 8. 8. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.9.2019, s výjimkou ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti 1.1.2020, a ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti 1.9.2020.
Novelizuje předpis 14/2005 Sb., 48/2005 Sb., 74/2005 Sb., 27/2016 Sb.
Anotace

Změna některých vyhlášek v oblasti školství.

Změny:

Změny v ustanoveních:

  • §1d, příloha č. 2 (změny),
  • body 3. a 4. - účinnost od 1.9.2020
    • v §2 se zrušuje odstavec 4,
    • v §2 odst. 7 a 8 se slova "6 a 7" nahrazují slovy "5 a 6".
  • Vložení nového §7c do vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
  • Změna v §10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
  • Změna přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - účinnost od 1.1.2010.