73/2019 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
ikona P
Číslo předpisu 73/2019 Sb.
Částka 31
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 3. 2019
Rozeslán dne 14. 3. 2019
Platnost od 14. 3. 2019
Účinnost od 29. 3. 2019
Provádí předpis 95/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí stanovuje požadavky na:

a) členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (dále jen "základní kmeny"),

b) obsah vzdělávání v základních kmenech,

c) technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,

d) typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,

e) délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů,

f) teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech,

g) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

§2 - Přechodné ustanovení