37/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona P
Číslo předpisu 37/2020 Sb.
Částka 16
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 30. 1. 2020
Rozeslán dne 13. 2. 2020
Platnost od 13. 2. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Provádí předpis 341/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Předmět úpravy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.