ikona Pikona R
91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
91/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
ikona P
Číslo předpisu 91/2019 Sb.
Částka 42
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 3. 2019
Rozeslán dne 2. 4. 2019
Platnost od 2. 4. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Novelizuje předpis 595/2006 Sb.
Anotace

Změna v §2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Čl. II - Přechodné ustanovení