ikona Pikona R
33/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Sestaveno k datu 12. 2. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
33/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
ikona P
Číslo předpisu 33/2019 Sb.
Částka 14
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 1. 2019
Rozeslán dne 12. 2. 2019
Platnost od 12. 2. 2019
Účinnost od 27. 2. 2019
Provádí předpis 20/1987 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Nařízením vlády se prohlašuje Usedlost Bertramka v Praze za národní kulturní památku.