ikona Pikona R
29/1978 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
29/1978 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
ikona P
Číslo předpisu 29/1978 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 4. 1978
Rozeslán dne 10. 4. 1978
Platnost od 10. 4. 1978
Účinnost od 1. 7. 1978
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 95/1963 Sb., 36/1964 Sb., 60/1965 Sb.
Novelizován předpisem 335/1991 Sb.