ikona Pikona R
120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

Sestaveno k datu 16. 5. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
ikona P
Číslo předpisu 120/2019 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 4. 2019
Rozeslán dne 16. 5. 2019
Platnost od 16. 5. 2019
Účinnost od 1. 9. 2019
Novelizuje předpis 157/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení