ikona Pikona R
266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
266/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 266/2015 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 9. 2015
Rozeslán dne 14. 10. 2015
Platnost od 14. 10. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 4 a čl. II bod 2 nabývá účinnosti 29.10.2015.
Opraven předpisem REG 15109001
Novelizuje předpis 565/1990 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Změny v ustanoveních:

  • §10b (změny),
  • §12 - nové znění,
  • bod 4. - změny s účinností od 29.10.2015
    • vkládají se nové §16a a §16b,

Čl. II - Přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2016, bod 2 - s účinností od 29.10.2015

  1. Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
  2. Ustanovení §16a a 16b zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti ustanovení čl. I bodu 4 tohoto zákona, lze použít pro poplatek nebo jeho příslušenství vzniklé před tímto dnem.

Účinnost změn dnem 1.1.2016 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II bodu 2, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona (29.10.2015).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.