ikona Pikona R
59/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

Sestaveno k datu 15. 12. 2019
1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
59/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
ikona P
Číslo předpisu 59/2019 Sb. m. s.
Částka 39
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2012
Rozeslán dne 10. 12. 2019
Platnost od 5. 6. 2013
Účinnost od 25. 12. 2019
Novelizuje předpis 81/2010 Sb. m. s.
Anotace

Změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2012 byla v Ženevě přijata změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, vyhlášené pod č. 81/2010 Sb. m. s.

Se změnou Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny Protokolu.

Změna Protokolu vstoupila v platnost na základě článku 13 odst. 4 Protokolu dne 5. června 2013 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.