ikona Pikona R
151/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
151/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
ikona P
Číslo předpisu 151/2005 Sb.
Částka 57
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 4. 2005
Rozeslán dne 26. 4. 2005
Platnost od 26. 4. 2005
Účinnost od 26. 4. 2005
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Novelizován předpisem 187/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláškou Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři.

Účinnost 26.4.2005.