ikona Pikona R
4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

Sestaveno k datu 15. 1. 2020
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
4/2020 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech
ikona P
Číslo předpisu 4/2020 Sb.
Částka 2
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2019
Rozeslán dne 10. 1. 2020
Platnost od 10. 1. 2020
Účinnost od 25. 1. 2020
Ruší předpis 118/2013 Sb., 234/2015 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanovuje obsah a rozsah odborné zkoušky pro udělení oprávnění energetického specialisty, obsah a rozsah průběžného vzdělávání energetických specialistů, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání, pravidla pro výběr vzdělávacích akcí a počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání. V přílohách se stanovuje formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty pro fyzickou a právnickou osobu. Vyhláška stanovuje rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

§9 - Zrušovací ustanovení