ikona Pikona R
126/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno k datu 16. 5. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
126/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 126/2019 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2019
Rozeslán dne 16. 5. 2019
Platnost od 16. 5. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Novelizuje předpis 320/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Změny v ustanoveních: