ikona Pikona R
122/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sestaveno k datu 16. 5. 2019
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
122/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
ikona P
Číslo předpisu 122/2019 Sb.
Částka 52
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 9. 5. 2019
Rozeslán dne 16. 5. 2019
Platnost od 16. 5. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Novelizuje předpis 41/2019 Sb.
Anotace

Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 30.11.2018 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 13, 14 a 15.